Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1452/2007 tas- 7 ta’ Diċembru 2007 dwar il-klassifikazzjoni ta' ċerti merkanziji fin-Nomenklatura Magħquda