Komisijas Regula (EK) Nr. 1452/2007 ( 2007. gada 7. decembris ) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā