Komisjoni määrus (EÜ) nr 1452/2007, 7. detsember 2007 , teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris