Регламент (ЕО) № 1452/2007 на Комисията от 7 декември 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура