Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li għandha tieħu l-Komunità fir-rigward tal-proposta biex tiġi emendata l-Konvenzjoni Doganali dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ oġġetti li jaqgħu taħt il-carnets TIR (il-Konvenzjoni TIR 1975)