Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-Kumitat ekonomiku u soċjali ewropew - L-operat tad-direttiva 98/34/KE mill-2002 sa l-2005 {SEG(2007) 350}