Kommissionens beslut av den 19/09/2007 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.4843 - RBS / ABN AMRO ASSETS) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)