Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 19/09/2007) keskittymän (Asia N:o COMP/M.4843 - RBS / ABN AMRO ASSETS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)