Komisjoni otsus, 19/09/2007, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4843 - RBS / ABN AMRO ASSETS) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)