Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Ġunju 2007 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali (verżjoni kodifikata) (COM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS))