2007/36/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill tat- 22 ta’ Jannar 2007 dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Każakstan, min-naħa l-oħra, li jestendi d-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Sħubija u Koperazzjoni għall-kummerċ bilaterali tat-tessuti, b'kont meħud ta' l-iskadenza tal-ftehim bilaterali dwar it-tessuti