2009/630/KE,Euratom: Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat- 23 ta’ April 2009 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007, Taqsima III – Kummissjoni