Odločba Komisije z dne 14. novembra 2006 glede prehodnih ukrepov za nadzor zdravstvenega varstva živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v Romuniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5387) (Besedilo velja za EGP) (2006/779/ES)