Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Novembru 2006 rigward miżuri tranżitorji għall-kontroll tas-saħħa ta' l-annimali fir-rigward tad-deni klassiku tal-ħnieżer fir-Rumanija (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5387) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (2006/779/KE)