Komisijos sprendimas 2006 m. lapkričio 14 d. dėl pereinamojo laikotarpio gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5387) (Tekstas svarbus EEE) (2006/779/EB)