Rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2006 o přechodných veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v Rumunsku (oznámeno pod číslem K(2006) 5387) (Text s významem pro EHP) (2006/779/ES)