Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 517/2008 ta’ l- 10 ta’ Ġunju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 fir-rigward tad-determinazzjoni tad-daqs tal-malja u l-assessjar tal-ħxuna ta’ l-ispag tax-xbieki tas-sajd