Kawża T-9/09 P: Appell ippreżentat fil- 15 ta' Jannar 2009 minn Luigi Marcuccio kontra d-digriet mogħti fl- 4 ta' Novembru 2008 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-133/06, Marcuccio vs Il-Kummissjoni