Predbežný návrh opravného rozpočtu Č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2007 - Všeobecný výkaz príjmov