Abbozz preliminari tal-baġit ta' emenda nru. 5 għall-baġit ġenerali 2007 - Rendikont ġenerali tad-dħul