2007 m. bendrojo biudžeto preliminarus taisomojo biudžeto projektas nr. 5 - Bendroji įplaukų suvestinė