Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tieni Awla) tal-4 ta' Ġunju 2009.