Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om genomförandet av programmet för transeuropeiska energinät under perioden 2002–2006 enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 2236/95