Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-implimentazzjoni tal-programm għan-netwerks trans-ewropej tal-enerġija fil-perjodu mill-2002 sal-2006 Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 2236/1995