A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának a transzeurópai energiahálózatok program 2002–2006-OS időszak alatti végrehajtásáról a 2236/1995/EK rendelet 16. cikke alapján