Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af programmet for transeuropæiske net på energiområdet i perioden 2002-2006 I henhold til artikel 16 i forordning 2236/1995/EF