Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-23 ta' Mejju 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-roaming fuq networks pubbliċi mobbli fi ħdan il-Komunità u li temenda d-Direttiva 2002/21/KE dwar qafas regolatorju komuni għan-networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi (COM(2006)0382 - C6-0244/2006 - 2006/0133(COD))