Rettifika għall-avviż fil-Ġurnal Uffiċjali fil-kawża T-159/09 ( ĠU C 153, 4.7.2009, p. 44 )