Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Ġunju 2003 li tistabbilixxi l-kwalifika ta’ uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi, bruċellosi u lewkosi bovina enzootika ta’ xi Stati Membri u reġjuni fl-Istati Membri rigward annimali bovini (notifikata bid-dokument numru K(2003) 1925) (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (2003/467/KE)