Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M. 9964 — Eurofiber Nederland / Vattenfall Wärme Berlin / Vattenfall Bitstream Infrastructure) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (EGT-vonatkozású szöveg) 2020/C 398/12