Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni - Li ttemm it-tneħħija gradwali ta' sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu Regolamentazzjoni aħjar mibnija fuq 20 sena ta' suċċess {KUMM(2008) 2366 finali} {KUMM(2008) 2367 finali}