Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 19/2013 van 1 februari 2013 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst