Sag T-80/07: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 16. september 2009 — JanSport Apparel mod KHIM (BUILT TO RESIST) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket BUILT TO RESIST — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009))