Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 27 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2009/821/KE fir-rigward tal-lista ta’ postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera (notifikata bid-dokument numru C(2009) 9199) (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (2009/870/KE)