Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill Dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubbika ta’ l-Albanija dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi għal żjajjar qosra