Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat- 13 ta' April 2007 dwar proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni ta' Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-bżonn li tittejjeb il-protezzjoni tagħha (CON/2007/11)