Rapport mill-Kummissjoni lill-awtorità tal-baġit dwar il-garanziji koperti mill-baġit ġenerali Is-sitwazzjoni fil-31 ta’ Diċembru 2006 {SEC(2007)1050}