Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10190 — OTPP/KKR/Caruna Group) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2021/C 61/06