Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (EU, Euratom) 2016/2060 tat-23 ta' Novembru 2016 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 90/176/Euratom, KEE li tawtorizza lil Franza biex ma tikkunsidrax ċerti kategoriji ta' tranżazzjonijiet u biex tuża ċerti stimi approssimattivi għall-kalkolu tal-bażi tar-riżorsi proprji tal-VAT (notifikata bid-dokument C(2016) 7426)$