Provedbena odluka Komisije (EU, Euratom) 2016/2060 оd 23. studenoga 2016. o izmjeni Odluke 90/176/Euratom, EEZ o odobrenju Francuskoj da pri izračunu osnovice vlastitih sredstava od PDV-a ne uzima u obzir određene kategorije transakcija te da primjenjuje određene približne procjene (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 7426)$