Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 571/2007 ta’ l- 24 ta’ Mejju 2007 li jistipula r-rati ta’ rifużjonijiet applikabbli għal ċertu prodotti mis-settur taz-zokkor esportati bħala prodotti mhux koperti minn Anness I tat-Trattat