2009/725/EG,Euratom: Besluit van de Raad van 30 september 2009 houdende benoeming van een nieuw lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen