2009/725/EB,Euratomas: 2009 m. rugsėjo 30 d. Tarybos sprendimas dėl naujo Europos Bendrijų Komisijos nario skyrimo