Kawża T-127/04: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas- 6 ta’ Mejju 2009 — KME Germany et vs Il-Kummissjoni ( Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tat-tubi industrijali tar-ram — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Iffissar tal-prezzijiet u tqassim tas-swieq — Multi — Impatt reali fuq is-suq — Daqs tas-suq ikkonċernat — Dewmien tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti — Kooperazzjoni )