Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u llll-Kumitat tar-Reġjuni - Azzjonijiet immedjati 2008 għal tnaqqis ta’ piżijiet amministrattivi fl-Unjoni Ewropea