Návrh nariadenie rady, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo na dovoz valcovaného drôtu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa ukončuje konanie týkajúce sa dovozu valcovaného drôtu s pôvodom v Moldavskej republike a Turecku