Предложение за регламент на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на валцдрат с произход от Китайската народна република, и за приключване на процедурата по отношение на валцдрат с произход от Република Молдова и Турция