Kommunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill dwar il-ftuħ tal-konsultazzjonijiet mal-Mawritanja bis-saħħa tal-Artikolu 96 tal-Ftehim ta’ Cotonou