Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1059/2009 tal- 5 ta’ Novembru 2009 li jiffissa r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib esportati fis-sura ta' oġġetti mhux koperti mill-Anness I tat-Trattat