Padomes Direktīva ( 1979. gada 9. oktobris ) par dzeramā ūdens ieguvei paredzētā virszemes ūdens mērīšanas metodēm un paraugu ņemšanas un analīžu biežumu dalībvalstīs (79/869/EEK)